در میان آن همه بی حرمتی من تو را، تنها به خدا می سپارمت!

  التماست می کنم ای در التماست میکنم ای در، هنگام بازشدن کمی آهسته تر کمی آهسته تر مادرم پشت در است!!! می فهمی؟ کمی آهسته تر آرزویم این است تو ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 61 بازدید
  فعلا اینجا نیستم میرم اونور هرکس خواست بیاد آونجا بخونه هرکس خواست بیاد اونجا نظر بده   خواب - حباب - سراب      
/ 0 نظر / 57 بازدید
خرداد 91
1 پست
مرداد 90
1 پست
مرداد 88
1 پست
خرداد 87
2 پست
بهمن 86
2 پست
آبان 86
2 پست
مهر 86
1 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
2 پست
آذر 85
3 پست
آبان 85
5 پست
مهر 85
2 پست
شهریور 85
2 پست
مرداد 85
3 پست
تیر 85
4 پست
خرداد 85
4 پست
اسفند 84
6 پست
بهمن 84
2 پست
مهر 84
1 پست
تیر 83
1 پست
شب_بخیر
1 پست